Доставка и рекламации

Стоките, предложени в сайта, са налични на склад в София.

В рамките на 2 (два) работни дни, Вие имате право на рекламация на даден продукт в случите, когато:
- доставеният продукт е с нарушена цялост
- доставеният продукт е с фабричен дефект
- доставеният продукт се различава от поръчания по модел
- доставеният продукт се различава от поръчания по размер
- доставеният продукт се различава от поръчания по цвят

Във всеки един от гореописаните случаи продуктът подлежи на смяна, като последващата доставка е за сметка Shirtshop.bg, а Вие имате грижата да върнете въпросния продукт в магазина на Macron в София (Комплекс "Спортна зона", ул. "Патриарх Герман" 152). Ако продуктът вече не е наличен, сумата, заплатена за върнатия от Вас продукт, ще бъде 100% възстановена в рамките на 3 (три) работни дни.

Извън гореописаните случаи, Вие нямате право да се откажете от Вашата поръчка.